Algemene voorwaarden: Harzhotel Waldhaus im Okertal-Sport

Algemene voorwaarden Harzhotel Waldhaus im Okertal-Sport.

 Het bedrijf Waldhaus im Okertal is een Sporthotel en tevens organisator die gespecialiseerd is in begeleide en onbegeleide sportevents in de Harz. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Harzhotel Waldhaus im Okertal en de gast en of contractpartner.

 1. Deelname: Iedereen die gezond is en over voldoende uithoudingsvermogen beschikt en de juiste spullen (o.a. veilige fiets, kleding, eten en drinken voor onderweg etc.) meeneemt, kan deelnemen. Helmen zijn verplicht op al onze tours. De leider van de reisgroep heeft het recht om aan het begin en tijdens de reis een deelnemer die duidelijk niet aan deze eisen voldoet van evenementen in het uiterste geval uit te sluiten. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie van de betaalde reissom.
 2. Minimumaantal deelnemers is 4: Het Event kan in principe alleen worden uitgevoerd als het vermelde minimumaantal deelnemers van 4 is bereikt. Als dit niet wordt bereikt, hebben wij het recht om het contract tot 7 dagen voor aanvang van de reis te herroepen. U ontvangt direct al gedane betalingen terug, er zijn geen verdere claims tegen ons.
 3. Onze diensten: De omvang van de diensten vloeit voort uit de reisinformatie gepubliceerd op onze website www.harzhotel-waldhaus.de. Het vermelde programma vertegenwoordigt de geplande route zonder dedit alles in detail te garanderen. Wijzigingen in de diensten, zoals de opgegeven routes en overnachtingen, evenals wijzigingen in de route om weer gerelateerde en organisatorische redenen zijn mogelijk.
 4. Prijswijzigingen: De opgegeven prijzen komen overeen met de status die bekend was op het moment van afdrukken. Wij behouden ons het recht voor om de geadverteerde prijzen om belangrijke, onvoorzienbare redenen te wijzigen, op voorwaarde dat de reisdatum meer dan 4 maanden na het sluiten van het contract ligt. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% heeft de reiziger het recht om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
 5. Registratie: Met uw registratie biedt u ons het sluiten van de reisovereenkomst bindend aan. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor de personen die in de aanvraag worden vermeld (volmacht). Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u de inschrijfbevestiging inclusief factuur. Pas na ontvangst van de vermelde aanbetaling of het totale bedrag op onze rekening de deelnemer als bindend is geregistreerd en zo wordt de reisovereenkomst bindend voor ons. De reisregistratie van minderjarige deelnemers is alleen mogelijk door de wettelijke voogden.
 6. Betaling: Tenzij afzonderlijk overeengekomen, is een aanbetaling van 50% van de reissom verschuldigd na ontvangst van de registratiebevestiging, de resterende betaling dient 14 dagen voor aankomst te worden voldaan. Zonder betaling van de volledige reissom tot 14 dagen voor aanvang van de reis is er geen aanspraak meer op de levering van de reisdienst, maar op de betaling van de annuleringskosten.
 7. Annulering: U kunt zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit de reis. Na ontvangst van uw schriftelijke afmelding wordt deze van kracht. Bij annulering gelden de volgende annuleringskosten: Tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 50% Tot 7 dagen voor aanvang van de reis: 70% Tot 1 dag voor aanvang van de reis: 90% Bij no-show 100% van de reissom. Begeleide dagtochten | info@harzhotel-waldhaus.de| www.harzhotel-waldhaus.de |Klaas Boereboom| Okertal 13a | D-38642 Goslar| 05321-388 72 71 |Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Rekeningnummer t.n.v. Nicolaas Boereboom: DE09 2595 0130 0056 4190 27 | BTW nummer: 21/105/00489
 8. Annulering door de organisator: Als het minimumaantal van 4 deelnemers niet wordt bereikt of als de tour moet worden geannuleerd vanwege externe invloeden (bijv. Extreme weersomstandigheden, enz.), Hebben we het recht om ons tot 7 dagen voor aanvang van de tour terug te trekken uit het contract. Eventuele volgende omboekingen maken we gratis. De betaalde reissom wordt direct terugbetaald. Verdere claims zijn niet mogelijk
 9. Omboeking: Wij boeken gratis voor u om met uitzondering van aanbiedingen die worden verrekend met bijv. een event zonder aanbieding en zijn alleen mogelijk op reizen die in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.
 10. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de reisorganisator is beperkt tot het bedrag van tweemaal de reissom, ook als het ontstaan van schade is veroorzaakt door de schuld van onze dienstverleners. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat instructies van de gidsen niet worden opgevolgd of de verkeersregels niet worden nageleefd. Voor accommodatie in ons hotel zijn de respectievelijke huisregels van kracht. Evenzo moeten de gedragsregels in de natuur, vooral in de gevoelige gebieden van het Harz National Park, worden gerespecteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gasten in de accommodaties of in de natuur en ook niet beschadigde of gestolen spullen van de deelnemers. De klant neemt op vrijwillige basis en op eigen risico deel aan mountainbiketochten, sportactiviteiten van allerlei aard en soortgelijke activiteiten die verband houden met speciale risico’s. Sluit voor deze events altijd een goede reisverzekering af als je deze nog niet afgesloten hebt, je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk tijdens het verblijf en deze event, voor zowel je materiaal als jezelf persoonlijk.
 11. Garantie: Indien ondanks al onze inspanningen, een van onze reizen toch een defect heeft, dient u de reisleider onmiddellijk op de hoogte te stellen van uw klachten. In geval van storingen in de prestaties bent u verplicht mee te werken, schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. Claims wegens niet-levering van diensten moeten binnen een maand na het einde van de reis tegen ons worden ingediend.
 12. Scheidbaarheidsclausule: De ongeldigheid van afzonderlijke onderdelen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van alle andere componenten.
 13. Gegevensbescherming: De reisdeelnemer gaat akkoord met de openbaarmaking van de naam, het adres en het telefoonnummer – in de zin van een deelnemerslijst – en het gebruik van deze gegevens voor latere reisinformatie. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De rechten van de foto’s en video’s die tijdens de tours zijn gemaakt, zijn eigendom van Harzhotel Waldhaus im Okertal en kunnen worden genomen zonder de speciale Toestemming van de deelnemers kan worden gepubliceerd (bijv. op onze website of voor onze promotiedoeleinden).
 14. Organisator en eigenaar: Harzhotel Waldhaus im Okertal-MTB, Klaas Boereboom

 

 

 

Translate »